Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 93-2: Thâu long chuyển phượng (hạ)

Lục Cung Vô Phi

Q.3 - Chương 10

Phượng Hoàng

Chương 142

Vi Thần Có Tội

Chương 7

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Chương 408

Hậu Cung Chân Huyên Truyện

Quyển 6 - Chương 29

Cung - Mê Tâm Ký

Quyển 7 - Chương 7

Chuyện Cũ Ở Hậu Cung

Quyển 2 - Chương 7

Một Năm Thiên Hạ

Chương 50

Hoàng Cung Giả Đương Sự

Chương 36

Độc Sủng Thánh Tâm

Chương 2