Tuyệt Thiên Vũ Đế

2019-08-15 00:22

Tuyệt Thiên Vũ Đế

  • Tác giả:
  • Thể loại:Tiên Hiệp
  • Nguồn:WWW
  • Tình trạng:Còn Tiếp
  • Lượt đọc:Array
Búng tay thiên địa phúc, rút kiếm thần ma phục! Tuyệt đại thần vương ngàn năm sau tỉnh lại, phát một lời thiên hạ toàn kinh, trấn phục cái thế thiên kiêu; hành một bước phong vân biến sắc, đạp diệt trên đời ác địch! Lấy vô địch chi tư càn quét thiên hạ! Mãnh lực đổi mới trung, cầu cất chứa cùng đề cử phiếu! P/s: Cảnh giới: Cảnh giới võ đạo, tu vi từ cao xuống thấp, chia làm Nhật, Nguyệt, Tinh, Thần bốn đại cảnh giới . Mỗi một cảnh giới, lại phân làm tiểu , trung, đại ba vị . Thí dụ như thần cảnh, chia làm tiểu thần vị, trung thần vị cùng đại thần vị; tinh cảnh chia làm tiểu tinh vị, trung tinh vị cùng đại tinh vị, cứ thế mà suy ra . Mà mỗi một vị, lại mỗi bên tự có chín cái tầng thứ . Cvt: Main hay, lão quái vật thích giấu nghề, pet vô sỉ. Siêu phẩm đề cử. => Cùng tác giả: Cửu Long Thần Đỉnh. Đại thần qidian Cầu ủng hộ. Mụi cảm ơn ^^