Siêu Cấp Binh Vương

2019-08-06 03:02

Siêu Cấp Binh Vương

  • Tác giả:
  • Thể loại:Đô Thị
  • Nguồn:WWW
  • Tình trạng:Còn Tiếp
  • Lượt đọc:Array
Hắn là lính đánh thuê thế giới vương giả, hắn là làm cho các quốc gia tổng thống đau đầu Binh Vương! Là bằng hữu, hắn cam nguyện giúp bạn không tiếc cả mạng sống; là thân nhân, không tiếc máu tươi năm bước! Là Long, cuối cùng muốn bay lượn tại trên chín tầng trời, mang theo phong vân xu thế, một đường hát vang tiến mạnh, lăn lộn phong sinh thủy khởi. Các loại mỹ nữ cũng đều nhao nhao tới, y tá, hoa khôi cảnh sát, ngự tỷ..... Một đoạn đoạn quanh co khúc khuỷu gặp gỡ bất ngờ!