Thần Hoàng Cửu Thiên

2019-09-21 12:26

Thần Hoàng Cửu Thiên

  • Tác giả:
  • Thể loại:Tiên Hiệp
  • Nguồn:WWW
  • Tình trạng:Còn Tiếp
  • Lượt đọc:Array
Truyện tên là Cửu Thiên Thần Hoàng nhưng vì web đã có một truyện trùng tên này nên phải để tên khác đi. Chiến Thần đại lục, mọi người lấy tu luyện chiến khí làm chủ, mạnh mẽ chiến tướng một quyền liền biết đánh nhau nát một toà cửa thành, khủng bố chiến vương có thể phi thiên độn địa, vô địch chiến thần có thể sống đến một ngàn tuổi. . . Đây là một cái lấy chiến khí làm chủ thế giới, đây là một cái lấy trở thành chiến thần vì là chí cao vinh quang đại lục. Diệp Chi Phàm xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm, đã có năm triệu chữ tinh phẩm sách cũ : Thất Giới Võ Thần, tín dự bảo đảm! Truyện này tác giả bắt đầu ra đều chap. Mình làm lại mong các bạn ủng hộ.