Tiểu Bạch Kiểm Nhà Nữ Đế

2019-09-28 17:10

Tiểu Bạch Kiểm Nhà Nữ Đế

  • Tác giả:
  • Thể loại:Xuyên Không
  • Nguồn:WWW
  • Tình trạng:Còn Tiếp
  • Lượt đọc:Array
Hộ bộ đại thần ôm thật dày 《 Kinh Tế Học 》 mỗi ngày nghiên. Hình bộ trên dưới mỗi ngày đều ở ngay đây nghiên cứu 《 hiến pháp 》. Công bộ tất cả mọi người nhìn lấy nhân vật chính lấy ra máy hơi nước không có chỗ xuống tay. Binh Bộ người cầm thép hợp kim đao diệu võ dương oai. Đây là một người địa cầu ở dị giới bồi dưỡng khoa học kỹ thuật Đảng cố sự. Nhân vật chính cầm hoả dược, nhìn lấy một đám người ở ngay đây cái kia vui sướng tay không mang ra thành tường, trong lòng 10 ngàn đầu con mẹ nó lao lao nhanh mà qua. P/s: Truyện dị giới không liên quan đến lịch sử.!