Tam Quốc chi siêu cấp vũ lực hệ thống

2018-08-25 16:45

Tam Quốc chi siêu cấp vũ lực hệ thống

  • Tác giả:
  • Thể loại:Kiếm Hiệp
  • Nguồn:WWW
  • Tình trạng:Còn Tiếp
  • Lượt đọc:Array
Huyễn Tưởng tương lai bị xe đụng, không cẩn thận xuyên qua Đông Hán những năm cuối. Võ hiệp hệ thống trượng nghĩa tương trợ. "Ta phải mãnh tướng ngươi có hay không " "Không." "Vậy ngươi có cái gì " "Trương Tam Phong, Tây Môn Xuy Tuyết, Hùng Bá, Sở Lưu Hương..." "Theo ta chọn " "Đi rút thưởng." "Vậy ngươi còn có cái gì công năng " "Chính mình đọc sách đi."