Tổ Huấn

2018-09-24 08:58

Tổ Huấn

  • Tác giả:
  • Thể loại:Ngôn Tình
  • Nguồn:WWW
  • Tình trạng:Còn Tiếp
  • Lượt đọc:Array
Nàng, một luồng u hồn, trong lúc vô tình đi đến thời không thác loạn Đại Tề, trở thành Lý lão gia ngũ phòng tiểu thiếp Triệu di nương nữ nhi, không hiểu kỳ diệu đại đích tỷ xung hỉ, gả cho Đại Tề thế gia chi nhất Tiêu gia hạ đại gia chủ vì vợ cả... Nàng thầm nghĩ điệu thấp làm nàng thiếu phu nhân, có thể ở này Tiêu phủ có nhất dung thân nơi, khả trong lúc vô tình biết được, Tiêu gia có tổ huấn, thứ nữ không được trở thành Tiêu thị gia chủ vợ cả. Vừa ra gả liền gặp phải hạ đường, từ đây dài bầu bạn thanh đăng số mệnh, nàng đem đi con đường nào? Convert by: lovelyday