Bắt Đầu Bách Vạn Ức Linh Thạch

2019-03-20 19:25

Bắt Đầu Bách Vạn Ức Linh Thạch

  • Tác giả:
  • Thể loại:Tiên Hiệp
  • Nguồn:WWW
  • Tình trạng:Còn Tiếp
  • Lượt đọc:Array
( Phi Lô mạng tiếng Trung cấp độ A ký kết tác phẩm: Mở đầu bách vạn ức linh thạch ) cái gì? Ngươi rất trâu bò, có thể bóp vỡ hư không? Cái gì? Ngươi có ngàn vạn cái mạng, thế nào cũng không giết chết? Cái gì? Ngươi có thể Chưởng Khống vạn vật, hết thảy trong mắt ngươi đều là con kiến hôi? " Xin lỗi, đối phó các ngươi, ta chỉ cần một quyền!" (vốn cố sự cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. ) *Cảnh Giới : -Phàm Cảnh - Nguyên Cảnh - Đan Cảnh - Tiểu Cực Cảnh - Đại Cực Cảnh - Thông Thiên cảnh - Chân Vương cảnh - Chân Hoàng -Thần Cảnh (Truyền Thuyết ).... *Công Pháp main lúc đầu có : -Nhất Quyền Phá Diệt : One HIT 3 đại cảnh giới trở lui (VD : Phàm cảnh one hit Phàm Cảnh,Nguyên Cảnh, Đan Cảnh) Có thể thăng cấp -Tuyệt Đối Phòng Ngự : Phòng ngự tự thân cao hơn 2 đại cảnh giới -Thôn Phệ Lĩnh Vực : Thôn phệ trực tiếp tự thân thấp hơn 1 đại cảnh giới + Người chết trực tiếp thôn phệ *Map : - Hạo Hãn Đại Lục : Những nhưng vật có trong tiểu thuyết sẽ hình chiếu về đây.Trung Tâm của vạn giới -Buff: 10 np = 2 chương 1 Kim Đậu (10000 đậu) = 3 chương 1 Hỏa Tinh Châu = 1 chương 1 Thất Thải Châu = 2 chương 1 Kim Sa Châu = 2 chương *Đừng quên vonte ở cuối chương nếu có