Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

2019-09-21 10:45

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

  • Tác giả:
  • Thể loại:Tiên Hiệp
  • Nguồn:WWW
  • Tình trạng:Còn Tiếp
  • Lượt đọc:Array
Một nơi thực lực vi tôn, cường giả thế giới, yếu là nguyên tội, chiến loạn liên miên, dành giật cuộc sống, sinh linh chết oan, âm mưu giấu kín. Vậy thứ bạn mong muốn là gì ? Tiền...Vinh quang...Sự báo thù...Sức mạnh...hay quyền lực. Tất cả đều có ở đây! Naruto Shippuden tàn khóc thế giới. Xuyên việt đến Naruto thế giới, gia tộc Hyuga phân gia. Không có bàn tay vàng, không có phúc lợi Nơm nớp lo sợ Hyuga Kagami, đầu nhập vào Lãnh Quân Orochimaru mục địch mở ra tha thiết ước mơ Bảo Vật . . . Ở bảo lam sắc Tenseigan, thế giới Naruto đến tột cùng là cái dạng gì đây?