Võ Giả Tung Hoành Chư Thiên

2019-06-12 18:16

Võ Giả Tung Hoành Chư Thiên

  • Tác giả:
  • Thể loại:Tiên Hiệp
  • Nguồn:WWW
  • Tình trạng:Còn Tiếp
  • Lượt đọc:Array
Tung hoành Chư Thiên Vạn Giới, truy cầu võ chân lý! Hiện đại thanh niên Lôi Hổ trong lúc vô tình lọt vào Chư Thiên Vạn Giới, truy cầu võ đạo trở thành mạnh nhất cố sự!