Kiếm Mộng Thành Nam

2019-04-30 14:00

Kiếm Mộng Thành Nam

  • Tác giả:
  • Thể loại:Kiếm Hiệp
  • Nguồn:WWW
  • Tình trạng:FULL
  • Lượt đọc:Array
Phi Lộ Giang hồ là nơi phức tạp nhất trong xã hội. Vốn không có địa giới cụ thể, không được công nhận tính chính thống nhưng phạm vi rộng lớn vô cùng. Hễ nơi nào có võ học, có áp bức, nơi nào còn tồn tại bất công, còn ân oán tình cừu thì nơi đó là giang hồ. Giang hồ xưa nay đã là một thế giới đầy rẫy phức tạp với những mưu mô khủng khiếp, những cừu hận nhiều đời không giải nổi đến những cái chết không rõ nguyên nhân... Tuy nhiên, nơi đó cũng tồn tại những người sẵn sàng sống chết vì hai chữ “trượng nghĩa”. Đó cũng là nơi xuất hiện những đoạn tình cảm khiến người thế gian nghe đến là đau thắt tâm can!