Y Thánh Tiểu Nông Dân

2019-06-12 17:29

Y Thánh Tiểu Nông Dân

  • Tác giả:
  • Thể loại:Tiên Hiệp
  • Nguồn:WWW
  • Tình trạng:Còn Tiếp
  • Lượt đọc:Array
Một đời Minh Điện chi chủ Minh Vương, theo tử vong ngục giam bên trong đi ra, tất cả Binh Vương run rẩy; lấy được Thần Nông truyền thừa, về sơn thôn làm tiểu nông dân. Sơn thôn nhiều mỹ nữ, đáng tiếc đường quá trơn, Minh Vương có chút mới ~~ (bài này không chú trọng nhiệt huyết, đều là trong thôn chuyện lý thú, chuyện nhà chuyện cửa, ưa thích nhiệt huyết trang bức văn đồng học, xin đi vòng! )