Tận thế: Chỉ Có Ta Một Cái Người Sống

2019-05-15 17:21

Tận thế: Chỉ Có Ta Một Cái Người Sống

  • Tác giả:
  • Thể loại:Tiên Hiệp
  • Nguồn:WWW
  • Tình trạng:Còn Tiếp
  • Lượt đọc:Array
【 phi Lô mạng tiếng Trung A cấp ký hợp đồng tác phẩm: 】 tận thế rồi, nhưng là tất cả nhân loại đều biến thành zombie, chỉ còn lại có ta một người sống! Ta là zombie đâu... Vẫn là zombie đâu? 【 giới thiệu vắn tắt vô lực, chính văn thấy 】 【 cầu cất dấu, đánh giá, hoa tươi, bình luận 】 (bản cố sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do vừa khớp, không nên bắt chước. )