Tới Cửa Manh Cha

2019-07-16 19:34

Tới Cửa Manh Cha

  • Tác giả:
  • Thể loại:Tiên Hiệp
  • Nguồn:WWW
  • Tình trạng:Còn Tiếp
  • Lượt đọc:Array
Tỉnh lại sau giấc ngủ, bị mẹ ruột năm trăm vạn bán cho phú gia thiên kim lên làm cửa con rể. Kỳ thật thật không muốn làm cái gì đại minh tinh, chỉ muốn ở nhà cho bọn nhỏ viết sáng tác bài hát, nói một chút cố sự. Nào biết được viết ca bị Thiên Vương, thiên hậu hát, giảng cố sự bị xuất bản cải biên manga, anime. Cái gì Thiên Vương muốn ca khúc mới? Có lỗi với không rảnh, muốn đi cho hài tử họp phụ huynh đâu. Ta không phải đại minh tinh, là bọn nhỏ manh cha.