Cửu Thiên

2019-09-21 19:23

Cửu Thiên

  • Tác giả:
  • Thể loại:Tiên Hiệp
  • Nguồn:WWW
  • Tình trạng:Còn Tiếp
  • Lượt đọc:Array
Thế nhân đều nói thành tiên tốt, thanh tâm quả dục chịu không được! Xan phong ẩm lộ mặc dù xuất trần, nào có gà cá ăn no bụng! Thế nhân đều nói thành tiên tốt, kiều thê mỹ thiếp quên không được! Khô tọa trong núi sống vạn cổ, không bằng trong xuân mộng già! Thế nhân đều nói thành tiên tốt, sục sôi nghĩa khí không đổi được! Không hỏi thế sự là con rùa, khoái ý ân cừu mới tiêu dao!