Ta Tại Dị Giới Là Cái Thần

2019-07-18 22:02

Ta Tại Dị Giới Là Cái Thần

  • Tác giả:
  • Thể loại:Tiên Hiệp
  • Nguồn:WWW
  • Tình trạng:Còn Tiếp
  • Lượt đọc:Array
Có thể xuyên qua lưỡng giới Phương Luy, không hiểu thấu tại dị giới thành thần linh, chỉ bất quá hắn cái này thần linh quá yếu. Nhưng là không có việc gì, Phương Luy có biện pháp! Quang chi vương đúng không? Ngươi khi dễ ta tín đồ không có ngươi phần lớn là a? Ngươi chờ, ta tại một thế giới khác có 75 ức tiềm ẩn tín đồ! Thế là, thế giới hiện thực cũng bị Phương Luy mang tới một đầu đường nghiêng PS: Thế giới hiện thực không có siêu phàm lực lượng, vai chính là duy nhất thần linh!