Từ Kamen Rider Bắt Đầu Tiến Hóa

2019-07-18 00:47

Từ Kamen Rider Bắt Đầu Tiến Hóa

  • Tác giả:
  • Thể loại:Tiên Hiệp
  • Nguồn:WWW
  • Tình trạng:Còn Tiếp
  • Lượt đọc:Array
【 B.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký hợp đồng tác phẩm: Từ Kamen Rider bắt đầu tiến hóa 】 xuyên qua đến Kmaen Rider W trở thành Fuuto gia đình Sonozaki con rể. Thu được Evolve Memory, chưởng khống gia đình Sonozaki, làm cho Memory lực lượng đầy thế giới. (bản cố sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do vừa khớp, không nên bắt chước. )