Đoạt Xá Thông Thiên Giáo Chủ

2019-09-25 20:01

Đoạt Xá Thông Thiên Giáo Chủ

  • Tác giả:
  • Thể loại:Tiên Hiệp
  • Nguồn:WWW
  • Tình trạng:Còn Tiếp
  • Lượt đọc:Array
【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Đoạt xá Thông Thiên Giáo Chủ ) xuyên việt Hồng Hoang! Đoạt xá đi tới Tử Tiêu Cung nghe đạo Thông Thiên Giáo Chủ. Đồng thời kích hoạt Giáo chủ dưỡng thành hệ thống. Có thể đủ chiêu mộ Chư Thiên Vạn Giới đỉnh cấp thiên phú người làm đệ tử. Chế tạo Hồng Hoang đệ nhất đại giáo, Nguyên Thủy ngươi Xiển Giáo Đệ Tử căn nguyên thâm hậu . Thế nhưng theo ta đệ tử so với kém quá nhiều. 【 Keng! Chúc mừng Giáo chủ chiêu mộ đến: Tiểu Niếp Niếp. ) 【 Keng! Chúc mừng Giáo chủ chiêu mộ đến: Mộ con trai thần bắc. ) 【 Keng! Chúc mừng Giáo chủ chiêu mộ đến: Tiên Thiên Đạo Thai Vô Thủy. ) - - - - - - Sách mới công bố, Converter : Lạc Tử. (Bản Cố Sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, không nên bắt chước. )