• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
    <h3 class="text-danger text-center">Đây là chương truyện mất phí, bạn không có đậu miễn phí hoặc đã xài hết đậu miễn phí hoặc chưa online đọc truyện đủ 1 ngày nên bạn cần trả <strong class="text-warning">100</strong> đậu để xem, nếu đồng ý hãy ấn vào nút <strong>MUA</strong> bên dưới. Nếu thấy ấn nút MUA cho từng chương quá phiền phức, bạn có thể bật chức năng tự động trả tiền chương vip trong phần . Chương truyện này sẽ cho đọc miễn phí sau 50 ngày kể từ lúc được đăng.</h3>

    <button class="btn btn-md btn-read" onclick="chapterVip(24867,7809241)" id="btnChapterVip">MUA</button>

    - Ngoài ra bạn cũng có thể tham gia tu luyện ở web, với mỗi cấp tăng lên bạn sẽ nhận được 1 số đậu miễn phí mỗi ngày để đọc truyện vip.

    - Chương truyện sau khi mua bạn có 24 tiếng để đọc, sau 24 tiếng nếu muốn đọc lại bạn phải mua lại.