Xuyên Về Cổ Đại Làm Đế Vương

2019-07-12 00:33

Xuyên Về Cổ Đại Làm Đế Vương

  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Teen
  • Nguồn:WWW
  • Tình trạng:Còn Tiếp
  • Lượt đọc:Array
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa ... xưa x N lần. Tại vương quốc nọ tên Lương Quốc. Tiên đế vừa qua tuổi tứ tuần đã bất ngờ truyền ngôi cho nhi tử thứ ba của mình mà không ngó ngàng gì đến nhi tử thứ nhất được phong làm Thái tử kia, quần thần ngỡ ngàng, dân chúng hoang mang bởi nhi tử thứ ba của Tiên đế chỉ mới mười tuổi. Một tiểu tử mới mười tuổi lên làm vua một nước thì còn ra thể thống gì, nhưng không, Tiên đế hoàn toàn cho việc này rất bình thường... Ông ta buông rèm về nơi yên tỉnh mà hưởng tuổi già, để cho vị Tà Nhiếp Chính Vương buông rèm chấp chính trợ giúp tiểu Hoàng Thượng trị vì đất nước.