Trọng Sinh Đô Thị Tiên Tôn

2019-08-31 22:34

Trọng Sinh Đô Thị Tiên Tôn

  • Tác giả:
  • Thể loại:Tiên Hiệp
  • Nguồn:WWW
  • Tình trạng:Còn Tiếp
  • Lượt đọc:Array
Mạc Trường Sinh bị thần bí hào quang căng nứt Nguyên Anh, Hồi Sinh đến hiện đại đô thị. Đời này, Mạc Trường Sinh nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa, Đan Khí song tuyệt; Đời này, Mạc Trường Sinh nắm giữ Liệt Thiên Kiếm điển, phong mang vô địch; Đời này, Mạc Trường Sinh nắm giữ Luyện Thể thần công, nhục thân bất diệt; Đời này, Mạc Trường Sinh thề muốn vấn đỉnh chư thiên vạn giới, nghịch thiên trường sinh! Chư thiên vạn giới tại sao mà đến Tiên Thần Yêu Ma ai có thể trường sinh