Hoạ Tình Một Khúc Tiên Ma

2019-08-24 15:40

Hoạ Tình Một Khúc Tiên Ma

  • Tác giả:
  • Thể loại:Kiếm Hiệp
  • Nguồn:WWW
  • Tình trạng:Còn Tiếp
  • Lượt đọc:Array
Thần Tiên xa vào lưới tình mấy ai thoát được. Chẳng phải cũng giống như một bàn cờ ,nếu quân trắng luyến ái quân đen thì tức khắc thế trận tan vỡ ..... ........... Tử Hàn Ngươi là thần Ta là ma Cả đời này chỉ vẹn hai từ "truy sát".