Lôi Đình Chi Chủ

Chương 1145: Tử Ngọc canh hai)

Thiên Hạ Kiếm Tông

Chương 2290: Xông trận

Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ

Chương 1366: Thiên Hồn xử trí

Thâu Hương Cao Thủ

Chương 2218: Át chủ bài

Hồn chiến binh

Trở về

Thập Kiếm - Chinh phục thế giới

Chương 1: Nơi bắt đầu cuộc hành trình

Hoạ Tình Một Khúc Tiên Ma

Chương 2: Kí Ức Cố Nhân

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo (Dịch)

Chương 260: Sinh cơ của Bạch Ngọc

Mạn Thiên Quá Hải

Chương 4: Gặp lại hồng nhan

Cuộc Sống Thoái Ẩn Của Võ Lâm Chi Vương

Đại hiệp Minh Phi Chân 9

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 199: Hồi hai mươi (19)

Long Ma Huyết Đế

Chương 1300: Thủy Lăng Huyền Thánh

Thiếu Niên Ca Hành (Bản đã dịch)

Chương 11. Trường Cung Duy Dực, Bách Quỷ Dạ Hành

Thần Bổ Hiệp Lữ

Chương 13: Lung Linh Phố

Giang Hồ Dị Giới

Chương 89: Yêu Tộc tập kích.

Thiên Chi Minh Nguyệt

Chương 1: Diệt Thôn - Cuộc Sống Mới

Bất Tử Kiếm Tu

Chương 1222: Long Nữ Tích Vân

Cực Võ

Chương 62 : Thông Báo Khẩn .

Xuyên về Nam Quốc

Chương 1: Bi kịch của Bá gia

Tiếu ngạo mới nhất chương

Chương 2 hội chùa hạ màn

Vô Địch Thiên Hạ

Chương 3763: Đại kết cục (tục thiên)

Kiếm Mộng Thành Nam

HỒI 23 - Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn

Tuyệt Thế Võ Hiệp Hệ Thống

Chương 1343: Tiêu sái hồng trần (đại kết cục)

Độc Ma Lang

Một đám tang

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Q.2 - Chương 229

Vô Địch Tiểu Hoàng Thúc

Chương 52: Truyện tạm dừng

Chấp niệm hư vô

Chương 6 : Thừa cơ diệt ác nghiệt

Công Chúa Song Sinh

Thông báo khẩn ..