Thâu Hương Cao Thủ

Chương 2164: Tu La Tràng

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo (Dịch)

Chương 249: Đoạt xá

Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ

Chương 1238: Chu Thiên Ma Thần Đại Trận

Cuộc Sống Thoái Ẩn Của Võ Lâm Chi Vương

Chương 151: Đương quy

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 199: Hồi hai mươi (19)

Thiên Hạ Kiếm Tông

Chương 2191: Không thể nói

Long Ma Huyết Đế

Chương 1300: Thủy Lăng Huyền Thánh

Thiếu Niên Ca Hành (Bản đã dịch)

Chương 11. Trường Cung Duy Dực, Bách Quỷ Dạ Hành

Thần Bổ Hiệp Lữ

Chương 13: Lung Linh Phố

Giang Hồ Dị Giới

Chương 89: Yêu Tộc tập kích.

Thiên Chi Minh Nguyệt

Chương 1: Diệt Thôn - Cuộc Sống Mới

Bất Tử Kiếm Tu

Chương 1222: Long Nữ Tích Vân

Cực Võ

Chương 62 : Thông Báo Khẩn .

Xuyên về Nam Quốc

Chương 1: Bi kịch của Bá gia

Tiếu ngạo mới nhất chương

Chương 2 hội chùa hạ màn

Vô Địch Thiên Hạ

Chương 3763: Đại kết cục (tục thiên)

Kiếm Mộng Thành Nam

HỒI 23 - Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn

Tuyệt Thế Võ Hiệp Hệ Thống

Chương 1343: Tiêu sái hồng trần (đại kết cục)

Độc Ma Lang

Một đám tang

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Q.2 - Chương 229

Vô Địch Tiểu Hoàng Thúc

Chương 52: Truyện tạm dừng

Lôi Đình Chi Chủ

Chương 802: Tầng năm

Chấp niệm hư vô

Chương 6 : Thừa cơ diệt ác nghiệt

Công Chúa Song Sinh

Thông báo khẩn ..

Nghịch Duyên Hóa Lương Duyên

Chap 4 chạm mặt

Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 270: Thú triều, xoát quái!

Thiếu chủ Di Hoa Cung

Chương 1: Giang Nam cố nhân

Mạnh Nhất Sơn Tặc Hệ Thống

Chương 680: Lương Châu thành chủ