Thiếu Niên Ca Hành

Chương 463: Giang Hồ Tái Kiến (cuối cùng chương)

Yêu Long Cổ Đế

Chương 3079: Đế tử ra trận

Bạch Phát Vương Phi

Chương 92: Trận chiến thiên cổ (1)

Anh chọn tình nhân hay chọn vợ?

Chương 29

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Chương 2070: Giao tâm

Sắc Nữ (Np, H Nặng, Bt , Sắc , Cổ Đại)

Cảnh Xuân (H)

Đế Vương Yến: Vương Phi Có Dược

Chương 1037: Mẫn Nguyệt chuyên thiên: Khỏe không

Thiên Y Phượng Cửu

Chương 5265: Một mực tại trong lòng